01/12/2017

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., imenovana za v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

JESENICE, 1. december 2017 – Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., s 1. decembrom 2017 prevzema delovno mesto v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za obdobje 6 mesecev. Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., je bila na FZAB prodekanja za izobraževanje, je predavateljica pri več predmetih na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Prav tako je predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve in Komisije za diplomska in podiplomska zaključna dela ter vabljena članica senata in upravnega odbora FZAB. Je doktorska študentka na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Javno zdravje.

»Zahvaljujem se izr. prof. dr. Brigiti Skeli Savič, znan. svet., za njen neprecenljiv prispevek tako k ustanovitvi naše fakultete, takratne Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, kot desetletno vodenje na položaju dekanje. Pod njenim vodstvom smo se iz regijsko zasnovane šole razvili v sodobno, ambiciozno in dinamično fakulteto, katere pionirski razvojni in raziskovalni dosežki odmevajo v nacionalnem in mednarodnem prostoru. S svojim delom in z zgledom je kot dekanja dala trajen pečat tako razvoju naše fakultete kot razvoju celotnega visokošolskega izobraževanja na področju zdravstvenih ved v Sloveniji. Njeno stalno prizadevanje za raziskovalno, pedagoško in menedžersko odličnost je odlična popotnica prihodnjim dosežkom FZAB, ki jih zaradi zelo ambiciozno zastavljenih razvojnih načrtov zagotovo ne bo zmanjkalo,« je povedala Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., v. d. dekanje FZAB.

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., se bo na FZAB posvetila temeljnemu raziskovanju in prenosu spoznanj raziskav v pedagoško delo, zlasti na 2. in 3. bolonjski stopnji, ter prenosu spoznaj raziskav v klinična okolja in zdravstveni sistem. Delovala bo kot znanstvena svetnica, članica programske skupine ARRS, nosilka mednarodnih projektov in projektov ARRS ter kot visokošolska učiteljica.

1. decembra 2017 se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za mandatno obdobje štirih let. Izvolitveni postopek bo predvidoma zaključen do sredine februarja 2018.
Sklep o začetku volilnega postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.