22/12/2017

Ugotovitev Volilne komisije vezane na izvolitev Dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Spoštovani,

volilna komisija, v sestavi mag. Saše Mlakar (predsednica), doc. dr. Katje Pesjak (članica) in Simone Jeglič (članica), je dne 22. 12. 2017 skladno z 9. členom Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Sklepom o začetku postopka za izvolitev Dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, z dne 14. 11. 2017 ter Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil, z dne 14. 11. 2017 ugotovila, da v razpisanem roku ni bilo podanega predloga kandidata za Dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.  

S spoštovanjem,
 
 
mag. Saša Mlakar
Predsednica volilne komisije
 
doc. dr. Katja Pesjak
Članica volilne komisije
 
Simona Jeglič
Članica volilne komisije