25/01/2018

Vabljeni k vpisu v visokostrokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Zdravstvena nega (VS), redni in izredni študij

ŠTEVILO VPISNIH MEST in LOKACIJA IZVEDBE:
70 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
60 mest za izredni študij,
lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI:
  1. prijavni rok: od 6. 2. do 30. 3. 2018. Vpis sprejetih kandidatov bo od 27. julija do 17. avgusta 2018
  2. prijavni rok: od 22. 8. do 29. 8. 2018. Vpis sprejetih kandidatov bo od 25. septembra do 30. septembra 2018


Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.
Video - navodila za vpis. 

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1)    s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 30. marca 2018. Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2)    brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 30. marca 2018, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Ljubljani največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v LJubljani tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

Kot pravočasna se upošteva:
1)    prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 30. marca 2018 in
2)    prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 30. marca 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerzi v Ljubljani do 4. aprila 2018.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Ljubljani oz. na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:
Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani ter javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Več informacij o vpisu dobite na http://portal.evs.gov.si/documents/10157/741695ad-f48f-44f7-a9ae-80f0c36fabf8.
Več informacij o študijskem programu je na voljo tukaj.

Vabljeni k vpisu!