21/04/2011

ERASMUS izmenjava na Univerzi West of Scotland

V obdobju od 11. 4. do 16. 4. 2011 smo z Univerzo West of Scotland, Faculty of Education, Health and Social Sciences, School of Health, Nursing and Midwifery izvedli izmenjavo na področju visokošolskih učiteljev. Šolo je obiskala doc. dr. Brigita Skela Savič.

Program izmenjave je vključeval:
 

  • vabljeno predavanje na tuji univerzi: v času obiska je Faculty of Education, Health and Social Sciences izvedla konferenco »Nurturing Kindness and Delivering Education: The Heart of Best Practice«, na kateri je imela doc. dr. Brigita Skela Savič vabljeno predavanje »Nursing Knowledge as a Response to Society Needs: A Systematic Review of Literature«;
  • delo na dveh skupnih raziskovalnih projektih, projekt »Factors affecting the Professional Esteem of Health Care Professionals Working with Older People«, ki je v fazi zaključevanja in objavljanja rezultatov mednarodne raziskave v šestih državah sveta in projekt »Nursing in Families«, ki je v metodološki fazi – načrtovanje raziskave;
  • načrtovanje aktivnosti na področju izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev, skupnih publikacij, skupnih razvojnih in raziskovalnih projektov.


Program Nurturing Kindness and Delivering Education: The Heart of Best Practice.

V mesecu juniju 2011 dva visokošolska učitelja, dr. Stuart Milligan in Brian Johnston iz School of Health, Nursing and Midwifery, prihajata na enotedensko izmenjavo. Vključena bosta v pedagoško delo na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, aktivno bosta sodelovala na 4. mednarodni znanstveni konferenci in na posvetu o izzivih v patronažni zdravstveni negi, ki ga VŠZNJ pripravlja v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici Zvezi.