29/03/2018

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2018/2019

Na podlagi sklepa 6. seje Senata v 2017/2018, z dne 26. 3. 2018, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2018/2019 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za 2018/2019 in lokacija izvedbe programa:

30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana

Informativna dneva:
6. september 2018, ob 15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana.


Rok za prijavo:
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. maja do 31. avgusta 2018.
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 10. septembra do 14. septembra 2018.

Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesete osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljete po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
•    povprečna ocena študija (50 %),
•    ocena diplomskega dela (40 %) in
•    morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Trajanje programa / Strokovni naslov
1 leto (60 ECTS) /

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje