19/04/2018

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata FZAB

Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 30. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.


Sklep
Kandidatura

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje