07/05/2018

Število prijav in omejitve vpisa na dodiplomska študijska programa v študijskem letu 2018/2019 - 1. prijavni rok

Spoštovani!
 
Obveščamo vas o številu prijav na študijska programa Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) v študijskem letu 2018/2019 v prvem prijavnem roku.
 
  Redni  Izredni
Študijski program Razpis Prijava Delež Razpis Prijava Delež
Zdravstvena nega (VS) 70 62 88,6 60 17 28,3
Fizioterapija (VS) 40 37 92,5 40 61 152,5


Omejitev vpisa bo na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija (VS) - izredni študij. Izbirni postopek bo potekal v mesecu juliju. Kandidati bodo obveščeni s pisnim sklepom.