03/07/2018

Novosti knjižnice FZAB v obdobju januar - junij 2018

 Zdravstvena nega 

EVANS, Daryl, RN.  Health promotion and public health for nursing students. 3rd ed. Thousand Oaks : Sage ; London : Learning Matters, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 2348452].
 
NEGOVANJE dediščine skozi devet desetletij : organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem / [avtorji Irena Keršič ... [et al.] ; urednice Irena Keršič ... [et al.]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 292656896].
 
PALLIATIVE care nursing : quality care to the end of life / editors Marianne Matzo, Deborah Witt Sherman.  4th ed. New York : Springer, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 2166436].
 
"ZDRAVSTVENA nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju" : zaključno poročilo ciljno raziskovalnega projekta (CRP) / poročilo pripravili Brigita Skela Savič ... [et al.]. Jesenice ; Izola ; Maribor ; Celje ; Kranj ; Ljubljana : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ; Fakulteta za vede o zdravju, Univerze na Primorskem ; Fakulteta za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru ; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ; Nacionalni inštitut za javno zdravje ; Pedagoški inštitut, 2017. [COBISS.SI-ID 1024249902].
 
 
Duševno zdravje 
 
PRINCIPLES and practice of psychiatric nursing / [edited by] Gail Wiscarz Stuart.  9th ed. St. Louis : Mosby Elsevier, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 3614059].
 
VAROVANJE osebnih podatkov pacientov v praksi : zbornik prispevkov z recenzijo, Ljubljana, 14. 1. 2011 / [avtorji Marinič Milena ... [et al.] ; urednici Milena Marinič, Radojka Kobentar]. - Ljubljana : Psihiatrična klinika = University Psychiatric Hospital, 2011. [COBISS.SI-ID 254032128].
 
 
Sociologija
 
The SAGE handbook of social marketing / edited by Gerard Hastings, Kathryn Angus and Carol Bryant. Los Angeles : Sage, 2011. [COBISS.SI-ID 3810149]. 
 
HASTINGS, Gerard. Social marketing : why should the Devil have all the best tunes? / Gerard Hastings. Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2011, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 3811429].
 
 
Geriatrija
    
KAVŠEK, Marta. Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji / Marta Kavšek, David Bogataj. Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017. [ COBISS.SI-ID 292502784].
 
 
Anesteziologija
 
HEINING, Mark. Essential Anaesthesia for Medical Students / Mark PD Heining, David G Bogod, Alan R Aitkenhead. London ; Sydney ; Auckland : Arnold, 1996. [COBISS.SI-ID 2105395].
 
 
Ortopedija
 
ARTROSOV strokovni simpozij Pogosta stanja v ortopediji (6 ; 2018 ; Ljubljana). Pogosta stanja v ortopediji / 6. Artrosov strokovni simpozij, Ljubljana, 2018 ; [urednik Mohsen Hussein]. Ljubljana : Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2018. [COBISS.SI-ID 293312000].
 
 
Raziskovanje 
 
SINGH, Kultar. Quantitative social research methods / Kultar Singh. Los Angeles [etc.] : Sage Publications, 2007.  [COBISS.SI-ID 12774049].
 
 
Javno zdravje
 
CEPLJENJE : stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji / Alenka Kraigher, urednica. Slovenska izd. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. [COBISS.SI-ID 294105600].
 
SVETOVALNE in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI : za vse, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri doseganju njihovih ciljev : zbornik izvlečkov / [urednik Darko Loncnar] ; [organizator]. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. [Ljubljana] : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2018. [COBISS.SI-ID 94181633].