11/07/2018

Erasmus+ razpis za MOBILNOSTI ŠTUDENTOV

 RAZPIS ZA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM OPRAVLJANJA PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 
za študijsko leto 2018/2019 

Rok za oddajo prijav za mobilnost je do porabe Erasmus+ sredstev

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del rednega praktičnega izobraževanja namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije, s katerimi ima FZAB podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.

Opravljanje prakse na partnerski instituciji v tujini lahko traja 3 mesece. Študij se izvaja izključno v obliki praktičnega usposabljanja oz. klinične prakse.

 
 Če vas zanima, kliknite