11/09/2018

Prosta vpisna mesta za REDNI in IZREDNI ŠTUDIJ za visoko strokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS)

Vabljeni k vpisu do zapolnitve še prostih vpisnih mest, ki bo potekal od 17. do 21. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal od 25. do 30. septembra 2018
.

Video - navodila za vpis.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjene obrazca po pošti ne pošlje, temveč prijava za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora biti priporočeno poslati visokošolskem zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih označuje v prijavah, da jih bo poslal po pošti (v prilogi mora biti naveden sklic na prijavno številko prijave).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom v geslu) mora biti obrazec prijave za vpis elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priložiti priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasno se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena v oddaji z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka v
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisano v priporočeno poslano visokošolskem zavodu do zaključka prijavnega roka.

Več informacij o študijskem programu je na voljo tukaj.

Vabljeni k vpisu!