21/08/2018

Prosta vpisna mesta za redni in izredni študij v 2. prijavnem roku za visoko strokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS)

Vabljeni k vpisu v 2. prijavnem roku, ki bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Razpisujemo naslednje število prostih vpisnih mest:

24 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
14 mest za izredni študij, lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal od 17. do 30. septembra 2018.

Video - navodila za vpis.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjene obrazca po pošti ne pošlje, temveč prijava za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora biti priporočeno poslati visokošolskem zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih označuje v prijavah, da jih bo poslal po pošti (v prilogi mora biti naveden sklic na prijavno številko prijave).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom v geslu) mora biti obrazec prijave za vpis elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priložiti priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasno se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena v oddaji z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka v
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisano v priporočeno poslano visokošolskem zavodu do zaključka prijavnega roka.

Več informacij o študijskem programu je na voljo tukaj.

Vabljeni k vpisu!