04/09/2018

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 50. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 49. ter 51. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 4. 9. 2018 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje