06/09/2018

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16) in poglavja B Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 11. redni seji, dne 5. 9. 2018 sprejel Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje