27/09/2018

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člana Upravnega odbora FZAB

Na podlagi 51. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016), 53. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, volilna komisija objavlja Listo kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člana Upravnega odbora FZAB.