22/11/2018

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 54. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 101. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 20. 11. 2018 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
Kandidatura


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje