06/12/2018

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin prvič v vlogi vodje mednarodnega razvojno-raziskovalnega projekta

JESENICE, 6. december 2018 – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je začela izvajati mednarodni razvojno-raziskovalni projekt ProCare, ki je bil izbran na letošnjem razpisu Koalicije znanja v okviru evropskega programa Erasmus+. Prijavljenih je bilo kar 160 projektov, skupno pa je bilo izbranih 31. Cilj triletnega projekta Bolnišnice in fakultete skupaj za uspešno in na znanosti utemeljeno zdravstveno nego (Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare - ProCare), pri katerem FZAB prvič v vlogi vodje sodeluje s partnerskimi visokošolskimi institucijami in bolnišnicami iz Slovenije, Italije, z Irske in iz Španije, je izboljšati sodelovanje med bolnišnicami in zdravstvenimi fakultetami ter spodbuditi raziskovalne sposobnosti diplomiranih medicinskih sester in uvedbo na dokazih podprte zdravstvene nege.
FZAB je z uvodnim sestankom partnerjev začela izvajati ambiciozen in obsežen razvojno-raziskovalni projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+.

Neposredna prijava projekta v Bruslju
FZAB je skupaj s partnerji projekt ProCare prijavila neposredno pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (Education, Culture and Audiovisual Executive Agency, EACEA), in sicer na razpis Koalicije znanja (Knowledge Alliances) v okviru programa Erasmus+. Na letošnjem razpisu Koalicije znanja je bilo izmed 160 prijavljenih projektov izbranih 31, projekt ProCare pa je edini z nosilno organizacijo iz Slovenije.

Koalicije znanja so mednarodni projekti med visokošolskimi ustanovami in gospodarstvom, ki si prizadevajo krepiti inovacijske zmogljivosti Evrope in podpreti modernizacijo evropskega visokošolskega izobraževanja.

»S projektom ProCare se bomo skupaj s partnerji lotili dveh zelo pomembnih izzivov. Prvi je, kako izboljšati raziskovalno sodelovanje med zdravstvenimi fakultetami in bolnišnicami, kjer je v številnih evropskih državah, vključno s Slovenijo, še zelo veliko prostora za izboljšave, ki bi omogočile učinkovitejši prenos najnovejših spoznanj v prakso. Fakultete so mnogokrat videne kot teoretične institucije, ki ne razumejo prakse, zaposleni v bolnišnicah, ki, recimo, opravljajo doktorski študij, pa se pritožujejo, da jim delodajalec ne nudi dovolj podpore pri njihovem raziskovalnem delu,« je povedala Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred., vršilka dolžnosti dekanje. »Drugi izziv, ki je s prvim tesno povezan, pa je sposobnost diplomiranih medicinskih sester za raziskovanje in uporabo znanstvenih spoznanj, kjer se te srečujejo z mnogimi ovirami. Pri obeh omenjenih izzivih imamo seveda ves čas pred očmi bolnika, saj raziskave kažejo, da lahko z uporabo z dokazi podprte zdravstvene nege pomembno izboljšamo kakovost, varnost in uspešnost zdravstvene obravnave.«

Pet visokošolskih ustanov in tri bolnišnice iz štirih evropskih držav

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je nosilna organizacija v projektnem konzorciju, v katerem sodelujejo še Fakulteta za zdravstvene vede Univerze Alicante (Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, Španija), Univerza Udine, Oddelek za medicino in biologijo (Universita’ Degli Studi Di Udine, Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, Italija), Univerza v Limericku, Oddelek za zdravstveno nego in babištvo (University of Limerick, Department of Nursing & Midwifery, Irska), Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Splošna bolnišnica Jesenice, Klinika Vistahermosa (Clínica Vistahermosa, Španija) in Klinika Udine (Clinica Udine, Italija).

»Posebej velja izpostaviti sodelovanje Univerze v Limericku, saj se ta lahko pohvali z dobrim modelom sodelovanja visokošolske ustanove in bolnišnice, ki izstopa tudi na evropski ravni. Boljše sodelovanje ter povezanost kliničnega in akademskega okolja sta namreč ključna za stalen pretok znanja in informacij med visokošolskimi učitelji in strokovnjaki iz klinične prakse. Zato pričakujemo, da bomo v okviru projekta dobre irske prakse lahko prenesli v Slovenijo, Italijo in Španijo,« je še povedala Sanela Pivač. »V teh državah bodo za to sodelujoče bolnišnice vzpostavile raziskovalne skupine in jih povezale z raziskovalci v visokošolskih institucijah. Skupaj bodo potem določili in raziskali prednostna raziskovalna področja, ki bodo predstavljala odziv na potrebe v zdravstveni negi in zdravstvu. Projekt bo zaokrožil še razvoj spletnega izobraževalnega programa o raziskovanju v zdravstveni negi, ki bo prosto dostopen in usmerjen v uporabo raziskovalnih spoznanj v praksi.«
O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.
    
Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 58 69 360