13/12/2018

Sanela Pivač, v. d. dekanje FZAB, med prejemnicami Srebrnega znaka DMSBZT Gorenjske

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je v soboto, 8. decembra 2018, podelilo priznanja za uspešno delo na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe v zdravstvenih, izobraževalnih ter socialnovarstvenih zavodih ter za aktivno delo v društvu.

Med letošnjimi prejemnicami Srebrnega znaka DMSBZT Gorenjske je tudi Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred., vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Čestitke!