04/02/2019

FZAB s slavnostno akademijo počastila 100-letnico začetka delovanja Angele Boškin na Jesenicah

JESENICE, 4. februar 2019 – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je v petek, 1. februarja 2019, s slavnostno akademijo obeležila 100-letnico začetka delovanja Angele Boškin na Jesenicah. Angela Boškin, ki je bila prva šolana medicinska sestra pri nas in sodi med najpomembnejše osebnosti za razvoj zdravstvene nege in javnega zdravja na Slovenskem, je svojo poklicno pot leta 1919 začela ravno na Jesenicah. Na dogodku v dvorani Kolpern so govorci predstavili njeno delo in prispevek k razvoju zdravstva in profesionalizacije zdravstvene nege ter razpravljali o razvoju zdravstvene nege kot stroke in znanstvene discipline skozi čas. FZAB je izjemen prispevek Angele Boškin počastila tudi leta 2016 s preimenovanjem tedanje Fakultete za zdravstvo Jesenice, prav tako že vrsto podeljuje priznanja Angele Boškin za izjemne uspehe študentov in visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Hkrati je bila na slovesnosti podeljena posebna zahvala prvi dekanji, izr. prof. dr. Brigiti Skeli Savič, znan. svet., ki je fakulteto izredno uspešno vodila od samega začetka.

Angela Boškin – prva šolana medicinska sestra pri nas

Angela Boškin je februarja 1919 z dekretom dobila službo kot prva skrbstvena sestra (danes diplomirana medicinska sestra v patronažni dejavnosti) na Jesenicah, kjer je ustanovila prvo posvetovalnico za matere in dojenčke na ravni takratne države. S svojim strokovnim delom in odnosom do dela, znanja in ljudi je dala pomemben pečat poklicu in stroki. Skozi svoje poklicno delo je močno prispevala k profesionalizaciji zdravstvene nege v Sloveniji ter stalno uvajala novosti, ki jih je sistematično spremljala ter prenašala na sodelavce in šolajoče. Velja za pionirko v prepoznavanju javnozdravstvenih problemov ter uvajanju metod za osveščanje in krepitev zdravja ranljivih skupin. S svojim delom je pokazala, kako pomembna sta izobrazba in nenehno spremljanje novosti v zdravstveni negi, sociali in javnem zdravju.

"Živimo v času hitrih sprememb, sprememb, ki nam niso vedno naklonjene. A hiter razvoj znanosti in stroke, posebej na področju medicine in zdravstvene nege, od medicinskih sester zahteva pridobivanje vedno novih znanj, zato po zgledu Angele Boškin k razvoju poklica kot  stroke in znanstvene discipline pristopajmo odgovorno in kompetentno," je v uvodnem nagovoru poudarila Sanela Pivač, v. d. dekanje FZAB. Podelitev zahvale prvi dekanji FZAB
Na dogodku je Sanela Pivač, v. d. dekanje, podelila tudi zahvalo za izjemen prispevek k razvoju fakultete izr. prof. dr. Brigiti Skeli Savič, znan. svet., ki je fakulteto vodila od samega začetka (2006–2017) – od ustanovitve tedanje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter skozi preoblikovanje v fakulteto in preimenovanje v FZAB. Pod njenim vodstvom je fakulteta beležila intenziven razvoj tako na področju razvoja novih programov, raziskovalnega in razvojnega dela kot tudi na področju mednarodnega sodelovanja.

»Dr. Skela Savič je pri delovanju fakultete pustila res velik, neizbrisen pečat. V času njenega vodenja je bilo akreditiranih pet študijskih programov in dva programa za izpopolnjevanje, sklenjenih je bilo več kot 20 mednarodnih sporazumov ter pridobljenih 60 raziskovalnih in razvojnih projektov. Naša fakulteta je pod njenim vodstvom postala prepoznana kot kakovostna fakulteta tako v Sloveniji kot tujini,« je ob predaji zahvale povedala Sanela Pivač. »Poleg tega se je na predlog dr. Skele Savič leta 2016 fakulteta, ki je dotlej nosila ime Fakulteta za zdravstvo Jesenice, preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.«Več fotografij ...


O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.
    
Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 58 69 360