22/02/2019

Novosti knjižnice FZAB v obdobju julij - december 2018

Medicina

Gordis, Leon. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia, Pa. : Saunders, cop. 2014. COBISS.SI-ID 3384549
Streiner, David L. Health measurement scales : a practical guide to their development and use. Oxford : Oxford University Press, 2015. COBISS.SI-ID 1024260654

Caring for people with chronic conditions : a health system perspective / edited by Ellen Nolte and Martin McKee. Maidenhead : Open University Press, cop. 2008. COBISS.SI-ID 2175461

Znanstveno – raziskovalno delo


Gray, John Armstrong Muir. Evidence-based healthcare : [how to make health policy and management decisions]. 2nd ed. Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2001. COBISS.SI-ID 4577387

Writing for publication in nursing and healthcare : getting it right / edited by Karen Holland, Roger Watson. Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2012. COBISS.SI-ID 1024267310

Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

Data-based decision making in education : challenges and opportunities / editors Kim Schildkamp, Mei Kuin Lai, Lorna Earl. Dordrecht : Springer, cop. 2013. COBISS.SI-ID 9499209

Fullan, Michael. The principal : three keys to maximizing impact. San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2014. COBISS.SI-ID 1024451710

Macbeath, John E. C. School inspection and self-evaluation : working with the new relationship. London ; New York : Routledge, 2006. COBISS.SI-ID 5091859

Bush, Tony. Theories of educational leadership and management. 4th ed. London [etc.] : Sage Publications, cop. 2011. COBISS.SI-ID 1024412798

The essentials of school leadership / edited by Brent Davies. 2nd ed. Los Angeles [etc.] : Sage, 2009. COBISS.SI-ID 63795457

Biologija

Medicinska virologija / urednika Mario Poljak, Miroslav Petrovec. Ljubljana : Medicinski razgledi, 2015. COBISS.SI-ID 281837312

Enoka, Roger M. Neuromechanics of human movement. 5th ed. Champaign (IL) : Human Kinetics, cop. 2015. COBISS.SI-ID 4678833

Organizacija poslovanja

Burns, Lawton Robert. Shortell and Kaluzny's health care management : organization design, and behavior. 6th ed., international ed. Albany, N.Y. : Delmar Cengage Learning, cop. 2012. COBISS.SI-ID 2479589

Healthcare management / edited by Kieran Walshe and Judith Smith. 3rd ed. London : Open University Press, cop. 2016. COBISS.SI-ID 1024269870

Robbins, Stephen P. Management. 14th ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2018. COBISS.SI-ID 1024267054

Leadership in interprofessional health education and practice / [edited by] Charlotte Brasic Royeen, Gail M. Jensen, Robin Ann Harvan. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, cop. 2009. COBISS.SI-ID 1024267822

Jernejčič, Andreja. Biblija uspešnega piara : kako s piarom do poslovnih uspehov? Ljubljana : Lin & Nil, 2017. COBISS.SI-ID 291884800

Nega bolnika

Nursing practise and health care / edited by Sue Hinchliff, Sue Norman, Jane Schober. 5th ed. London : Hodder Arnold, 2008. COBISS.SI-ID 8986781

Negovanje dediščine skozi devet desetletij : organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem / [avtorji Irena Keršič ... [et al.] ; urednice Irena Keršič ... [et al.] Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. COBISS.SI-ID 292656896

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Celostna obravnava otroka in mladostnika s težavami na področju duševnega zdravja in/ali motnjo v telesnem in duševnem razvoju : zbornik z recenzijo / [Strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Dornava, 10. oktober 2018] ; [urednika Darko Loncnar, Aljoša Lapanja]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2018. COBISS.SI-ID 95301121

Mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi (11 ; 2018 ; Bled). Zbornik predavanj z recenzijo [Elektronski vir] / 11. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi, Bled, 7. junij 2018; [glavni urednici Katja Pesjak, Sanela Pivač]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. COBISS.SI-ID 94560513

Higiena prehrane


Rolfes, Sharon Rady. Understanding Normal and Clinical Nutrition. Tenth edition. Stamford, CT : Cengage Learning, ©2015. COBISS.SI-ID 2048671538

Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih : zbornik prispevkov z recenzijo : 4. strokovno srečanje, Moravske Toplice, 15. 6. in 16. 6. 2018 / [urednice Majda Šmit, Andreja Kvas, Sanja Vrbovšek]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, 2018. COBISS.SI-ID 295345152

Prehrana

Klinična prehrana 1 / [prevajalka Daša Lovšin]. Ljubljana : Slovensko združenje za klinično prehrano : Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017 [i. e.] 2018. COBISS.SI-ID 294775296

Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan ... [et al. ]. 14th ed. St. Louis (Mo.) : Elsevier, [2016], cop. 2017. COBISS.SI-ID 1538560964

Onkologija

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa / [avtorji Barbara Šegedin ... [et al.] ; uredniki Barbara Šegedin, Sebastjan Merlo, Špela Smrkolj]. Ljubljana : Onkološki inštitut : Združenje za radioterapijo in onkologijo, 2018. COBISS.SI-ID 293505792

Onkološki vikend (31 ; 2018 ; Ljubljana). Smernice zdravljenja malignega melanoma, smernice zdravljenja raka dojk in državni program obvladovanja raka - poročilo : zbornik / 31. onkološki vikend, Ljubljana, 8. in 9. junij 2018 ; [uredniki S. Novaković ... et al.]. Ljubljana : Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva : Onkološki inštitut, 2018. COBISS.SI-ID 295089920

Anatomija

olinar, Marjana. Anatomija in fiziologija človeka : učbenik za programe Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine. 3. izd. Podsmreka : Pipinova knjiga, 2017. COBISS.SI-ID 291340032

Fiziologija

Jakovljević, Miroljub. Manualno testiranje mišic. 5. ponatis. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2017. COBISS.SI-ID 292226048

Winter, David A. Biomechanics and motor control of human movement. 4th ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, cop. 2009. COBISS.SI-ID 1826003

Patologija


Damjanov, Ivan. Pathology : for the health professions. 5th ed. St. Louis (Missouri) : Elsevier Saunders, cop. 2017. COBISS.SI-ID 1024266030

Gospodarstvo

Resnick, Elissa A. Marketing public health : strategies to promote social change. Sudbury (Mass.) [etc.] : Jones and Bartlett, cop. 2013. COBISS.SI-ID 1024260398

Javno zdravstvo

Odent, Michel. Primal health : understanding the critical period between conception and the first birthday. Sussex : Clairview, 2012. COBISS.SI-ID 1024260910

Nutbeam, Don. Theory in a nutshell : a practical guide to health promotion theories. Sydney : [s. n.], cop. 2010. COBISS.SI-ID 2830309

Posvet Moja kariera - Quo vadis (11 ; 2018 ; Ljubljana). Zdravstvene stroke na poti profesionalizacije / 11. posvet Moja kariera - Quo vadis, posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 8. 11. 2018 ; [urednici Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. COBISS.SI-ID 95483649

Resnick, Elissa A. Marketing public health : strategies to promote social change. Sudbury (Mass.) [etc.] : Jones and Bartlett, cop. 2013. COBISS.SI-ID 1024260398

Šola za klinične mentorje (12 ; 2018 ; Jesenice). Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja : zbornik predavanj, Jesenice, 18. oktober 2018 / 12. šola za klinične mentorje; [glavne urednice Sanela Pivač ... [et al.]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. COBISS.SI-ID 95117825

Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine / editor, Robert B. Wallace. 15th ed. New York : McGraw-Hill Medical, cop. 2008. COBISS.SI-ID 2126053

Managing chronic conditions : experience in eight countries / [edited by] Ellen Nolte, Cécile Knai, Martin McKee. [Brussels] : European Observatory on Health Systems and Policies, cop. 2008. COBISS.SI-ID 3288340

Tackling chronic disease in Europe : strategies, interventions and challenges / Reinhard Busse, Miriam Blümel, David Scheller-Kreinsen, Annette Zentner. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, cop. 2010. COBISS.SI-ID 512176441

Global health diplomacy : concepts, issues, actors, instruments, fora and cases / Ilona Kickbusch, Graham Lister, Michaela Told, Nick Drager, editors. New York : Springer, [2013]. COBISS.SI-ID 1024266542

Kemm, John. Health promotion : ideology, discipline, and specialism. John Kemm. Oxford, United Kingdom ; New York, NY, United States of America : Oxford University Press, 2015. COBISS.SI-ID 1024266286

Bolezni gibal. Patologija lokomocije. Mišičnoskeletni sistem


Jakovljević, Miroljub. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. 4. ponatis 2. dopolnjene izd. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2017. COBISS.SI-ID 292223488

Infekcijske bolezni. Aids

Tomažič, Janez. Infekcijske bolezni. 2. dopolnjena izd. Ljubljana : Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2017. COBISS.SI-ID 288929280

Psihiatrija

Posvet o izzivih pri zdravstveno-socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco (2018 ; Bled). Zbornik predavanj z recenzijo, Posvet o izzivih pri zdravstveno -socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco, 6. julij 2018, Bled; [glavni urednici, Sedina Kalender Smajlović, Sanela Pivač]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. COBISS.SI-ID 94540289

Research methods in psychiatry / edited by Chris Freeman and Peter Tyrer. 3rd ed. London : Gaskell, cop. 2006. COBISS.SI-ID 1024269614

Mental health promotion : a lifespan approach / edited by Mima Cattan and Sylvia Tilford. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2006. COBISS.SI-ID 2786277

Varcarolis, Elizabeth M. Psychiatric nursing clinical guide : assessment tools & diagnosis. Philadelphia [etc.] : Saunders, cop. 2000. COBISS.SI-ID 1566315

Stuart, Gail Wiscarz. Principles and practice of psychiatric nursing. 10th ed. St. Louis : Elsevier, cop. 2013. COBISS.SI-ID 4593515

Fizioterapija. Alternativna medicina

Grieve's modern musculoskeletal physiotherapy / edited by Gwendolen Jull ... [et al.] 4th ed. Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2015. COBISS.SI-ID 4903019

Hochschild, Jutta. Functional anatomy for physical therapists. Stuttgart [etc.] : Georg Thieme Verlag, cop. 2016. COBISS.SI-ID 1024270126

Page, Catherine G. Management in physical therapy practices. Second edition. Philadelphia : F.A. Davis Company, [2015]. COBISS.SI-ID 1024266798

Scott, Ronald W. Physical therapy management. St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, cop. 2008. COBISS.SI-ID 1024267566

Psihologija

Rakovec-Felser, Zlatka. Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja : razumeti in biti razumljen. Maribor : Pivec, 2009. COBISS.SI-ID 62777857

Rakovec-Felser, Zlatka. Zdravstvena psihologija. Maribor : Visoka zdravstvena šola, 2002. COBISS.SI-ID 47589377

Razvojna psihologija. / Ljubica Marjanovič Umek ... [et al.] . Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2004. COBISS.SI-ID 127776000

Anesteziologija

AL-Shaikh, Baha. Essentials of anaesthetic equipment. 4th ed. London [etc.] : Churchill Livingstone, 2013. COBISS.SI-ID 1024260142

Wylie and Churchill-Davidson's A practice of anesthesia / edited by Thomas E. J. Healy, Paul R. Knight. 7th ed. London : Arnold, cop. 2003. COBISS.SI-ID 1024270382

Pravo

Borchardt, Klaus-Dieter. Osnove prava Evropske unije. Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2016 [i. e.] 2017. COBISS.SI-ID 4789659

Fizika

Strnad, Janez. Fizika. Del 1, Mehanika, toplota. 2. izd. Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. COBISS.SI-ID 287425536

Slovnica. Gramatika

Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed., 9th print. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. COBISS.SI-ID 18995990

Glendinning, Eric H. Professional English in use. Medicine. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. COBISS.SI-ID 13763637

Šport, športne igre, telesne vadbe


Measurement theory and practice in kinesiology / Terry M. Wood, Weimo Zhu, editors. Champaign : Human Kinetics, cop. 2006. COBISS.SI-ID 2304467

Anatomija


Soames, Roger. Anatomy and human movement : structure and function. 7th ed. Edinburgh [etc.] : Elsevier/Churchill Livingstone, 2019. COBISS.SI-ID 1024270638