26/04/2019

Število prijav in omejitve vpisa na dodiplomska študijska programa v študijskem letu 2019/2020 - 1. prijavni rok

Spoštovani!
 
Obveščamo vas o številu prijav na študijska programa Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) v študijskem letu 2019/2020 v prvem prijavnem roku.
 
  Redni  Izredni
Študijski program Razpis Prijava Delež Razpis Prijava Delež
Zdravstvena nega (VS) 70 62 88,6 60 16 26,7
Fizioterapija (VS) 40 35 87,5 40 32 80