04/06/2019

Nastopno predavanje z naslovom "Odgovornosti za profesionalizacijo zdravstvene nege kot stroke in znanosti v sistemu zdravstvenega varstva – kritična analiza diskurza"

Ljubljana, 3. 6. 2019 - Danes je v Študijskem središču Ljubljana potekalo nastopno predavanje z naslovom “Odgovornosti za profesionalizacijo zdravstvene nege kot stroke in znanosti v sistemu zdravstvenega varstva – kritična analiza diskurza”. Predavanje je v okviru prevedbe znanstvenega naziva - znanstvena svetnica, v naziv visokošolske učiteljice - redna profesorica, izvedla red. prof. dr. Brigita Skela Savič. 
Red. prof. dr. Brigiti Skela Savič iskreno čestitamo ob tem pomembnem dosežku in ji želimo tudi v prihodnosti veliko uspeha, tako na akademskem, kot na znanstveno-raziskovalnem področju.
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje