17/09/2019

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest za visoko strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS)

Vabljeni k vpisu do zapolnitve še prostih vpisnih mest, ki traja od 25. do 26. septembra 2019 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Podatki o študijskih programih, ki bodo razpisali še prosta vpisna mesta, bodo 25. septembra 2019 objavljena na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis , in sicer, če se prijavlja:
1.        s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 26. septembra 2019 do 12. ure. Visokošolskemu zavodu mora po pošti poslati ali osebno dostaviti tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.
2.        brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, osebno dostaviti ali poslati po pošti pristojnemu visokošolskemu zavodu, ki jih mora prejeti najkasneje 26. septembra 2019 do 18. ure.

Kot pravočasna se upošteva:
1.        prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 26. septembra 2019 do 18. ure in
2.        prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal do 30. septembra 2019.

Video - navodila za vpis.

Vabljeni k vpisu!