01/10/2019

Spoštovane brucke, bruci, študentke in študenti!

Učenje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet, je ob neki priložnosti izjavil Nelson Mandela, velik državnik in neutruden borec za človekove pravice. Zelo nas veseli, da ste se na svoji izobraževalni poti odločili za našo fakulteto. Veseli nas, da se bomo učili skupaj, da bi lahko dali svoj prispevek družbi, ki je pred veliki zdravstvenimi izzivi. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin vemo, da izobražujemo za poklice prihodnosti, in to nikoli prej ni bilo bolj res kot danes, ko se na eni strani srečujemo z velikanskimi izzivi dolgožive družbe, na drugi pa z izjemnim tehnološkim in znanstvenim napredkom. V tem svetu hitrih sprememb je učenje kot veslanje proti toku: če ne napreduješ, nazaduješ.
 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Dosledno uresničujemo svojo vizijo, da študentkam in študentom na vseh stopnjah ponudimo najboljša znanja s področij zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in drugih zdravstvenih ved. Pričakujete lahko dinamično okolje s številnimi razvojnimi in raziskovalnimi dejavnostmi ter priložnostmi tako za profesionalni kot osebni razvoj. Ko boste svoje delo okronali z diplomskim ali magistrskim delom oziroma doktorsko disertacijo, boste lahko prepričani, da bo vaše znanje zelo cenjeno tako v domačem kot mednarodnem okolju. Pripravljeni boste, da spreminjate svet na bolje!
 
Veseli nas, da je danes med nami že:
•    13. generacija študentk in študentov študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS),
•    2. generacija študentk in študentov študijskega programa prve stopnje Fizioterapija (VS),
•    11. generacija študentk in študentov magistrskega študija Zdravstvena nega,
•    4. generacija študentk in študentov magistrskega študija Promocija zdravja,
•    3. generacija doktorskih študentk in študentov programa Zdravstvene vede.

Študij na naši fakulteti je doslej zaključilo že več kot 470 diplomantov. Z velikim pričakovanjem se veselim dne, ko se boste skupini vrhunskih strokovnjakinj in strokovnjakov pridružili tudi sami. Do takrat pa vam želim predvsem to, da na tej poti uživate v iskrivi vedoželjnosti, v tkanju novih poznanstev in doživetjih, ki se jih boste vedno z veseljem spominjali.
 
Spoštovane brucke, bruci, študentke in študenti, dobrodošli na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin!


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje