04/11/2019

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 54. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016), 92. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 15. 10. 2019, volilna komisija v sestavi Ervina Mekića, predsednika, Anje Erpe, članice in Ajle Pjanić, članice, objavlja listo kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje