18/03/2020

Informacija o vključevanju z delom v klinična okolja s spremljajočimi navodili

Spoštovani študenti in sodelavci.

Iz vsakodnevnih informacij o naraščanju obolelih za novim koronavirusom se posledično povečuje potreba po kadru v zdravstvu. Glede na naravo poklica ste številni študenti in tudi zaposleni Fakultete za zdravstvo Angele Boškin aktivno vključeni v procese, ki so povezani z epidemijo pojava COVID – 19 ali pa se boste še vključevali.  Vsi, ki ste že vključeni ali se boste vključevali v izvajanje aktivnosti kot prostovoljci civilne zaščite, RK Slovenije, bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali v drugih organizacijah in težko izpolnjujete študijske obveznosti, prosim če o tem obvestite vaše učitelje. Vse učitelje pa prosimo, da glede na nastalo situacijo poskušajo s takšnim študentom uskladiti nadaljevanje učnega procesa.
Vse študente tudi naprošamo, da si v okviru izvajanja in sodelovanja v aktivnostih, priskrbite ustrezna dokazila, ki bodo tudi podlaga za opravičenje izvajanja spletnih študijskih obveznosti ob zaključku te situacije. Naprošamo vas tudi, da po elektronski pošti obveščate Referat za študijske in študentske zadeve, kje sodelujete in na kakšen način v aktivnostih povezanih s pojavom COVID – 19.
Zaradi nastale situacije smo spremenili tudi način poučevanja, ki poteka v virtualnih in drugih oblikah. Zato prosimo vse, da redno spremljate obvestila in sledite navodilom in nalogam s strani učiteljev ter se aktivno odzivate.

Marta Smodiš, viš. pred.