30/03/2020

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« v študijskem letu 2020/2021

Na podlagi sklepa 3. KO seje Senata v 2019/2020, z dne 17. 3. 2020, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2020/2021 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«. Program je vpisan v Nacionalni register specialnih znanj, ki ga vodi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Specialno znanje s področja mentoriranja je zavedeno pod nazivom »Specialno znanje za mentorje izvajalcev zdravstvene nege v kliničnem okolju«.

 
Število vpisnih mest za 2020/2021 in lokacija izvedbe programa:
30 mest za izredni študij, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a
  
Rok za prijavo:
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2020.
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 7. do 11. septembra 2020.
 
 
Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesejo osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnejo in podpišejo ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljejo po priporočeni pošti na naslov: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidati pošljejo priporočeno po pošti ali jih osebno dostavijo na FZAB v skladu s prijavnimi roki.
 
 
Pogoji za vpis:
V program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju se bodo lahko vpisali kandidati:
- ki so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu najmanj 180 ECTS in ki imajo
- 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju; glede na naslednje deleže:
- povprečna ocena študija (50 %),
- ocena diplomskega dela (40 %) in
- morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).
 
Trajanje programa / Strokovni naslov:
1 leto (60 ECTS) /
 
Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si
 
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje