05/05/2020

Sklep o ponovitvi kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov, članov Upravnega odbora

Na podlagi 55. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 58. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020 je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin dne 5. 5. 2020 sprejela Sklep o ponovitvi kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov, članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin iz vrst študentov

 

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje