26/05/2020

Vabilo na informativni dan na daljavo podiplomskih študijskih programov in programov za izpopolnjevanje

Vljudno vabljeni na informativni dan na daljavo, ki bo  v četrtek, 11. junija 2020 ob 15:00 uri, kjer boste dobili celovite informacije o naslednjih študijskih programih:

·         visokošolski študijski program 2. bolonjske stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.)

·         visokošolski študijski program 2. bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

·         študijski program 3. bolonjske stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede (dr.)

·         študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom

·         študijski program za izpopolnjevanje Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije

·         študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.

 

Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Splošni cilj študijskega programa druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege. Študent v času študija razvija sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije.

Spletni informativni dan bo potekal prek aplikacije Zoom, ki deluje na namiznih računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. Priporočamo vam, da jo pred dogodkom namestite (kratka navodila), pridružite pa se nam s klikom na povezavo:

 

Študijski program druge stopnje (mag./2l.) Promocija zdravja je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023) in je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za uresničevanje politike krepitve zdravja. S postavljenimi kompetencami in cilji zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije zdravja.

Spletni informativni dan bo potekal prek aplikacije Zoom, ki deluje na namiznih računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. Priporočamo vam, da jo pred dogodkom namestite (kratka navodila), pridružite pa se nam s klikom na povezavo:

 

Študijski program tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede (dr.) je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij.

Spletni informativni dan bo potekal prek aplikacije Zoom, ki deluje na namiznih računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. Priporočamo vam, da jo pred dogodkom namestite (kratka navodila), pridružite pa se nam s klikom na povezavo:

 

Študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom je program za zagotavljanje učinkovitega preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom ključno za varno in kakovostno obravnavo pacientov in velja danes za standard kakovosti. Poleg tega bo program bistveno prispeval k izboljšanju varnosti pacientov, saj so cilji varnosti pacientov usmerjeni tudi k preprečevanju nezaželenih dogodkov za paciente, med katere zagotovo spadajo tudi okužbe.

Je prvi tovrstni program v Republiki Sloveniji, ki bo doprinesel k pridobivanju ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja bolnišnične higiene in širše. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju.

Spletni informativni dan bo potekal prek aplikacije Zoom, ki deluje na namiznih računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. Priporočamo vam, da jo pred dogodkom namestite (kratka navodila), pridružite pa se nam s klikom na povezavo:

 

Študijski program za izpopolnjevanje Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije je program podiplomskega izobraževanja, ki obravnava poglobljena znanja s področja psihiatrije, promocije in varovanja duševnega zdravja ter obravnave duševnih težav ali motenj, prepoznavanja in obravnave ogroženih skupin prebivalstva v družbi, vlogo pri zdravstveni obravnavi osebe oziroma posameznika z duševno težavo ali motnjo in sposobnost prepoznavanja problemov zdravstvene obravnave, analize in ukrepanja.

Gre za prvi podiplomski študijski program v Sloveniji, ki daje tako imenovana napredna znanja oziroma znanja na višjem zahtevnostnem nivoju (advance level of practice) v poklicu po usmeritvah OECD, s področja zdravstvene nege duševnega zdravja in psihiatrije.

Spletni informativni dan bo potekal prek aplikacije Zoom, ki deluje na namiznih računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. Priporočamo vam, da jo pred dogodkom namestite (kratka navodila), pridružite pa se nam s klikom na povezavo:

 

Študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju je program za izpopolnjevanje kliničnih mentorjev na področju zdravstvenih ved. Je sodoben študijski program z vsebinami, ki so pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi in usmeritvami. Program je zasnovan za uporabo med - profesionalnega sodelovanja in učenja za delo v sodobnem zdravstvenem varstvu in za vzpostavitev sodobnega registra izobraženih mentorjev za izvajanje mentorstva študentom v kliničnem okolju. Je prvi tovrstni študijski program za izpolnjevanje v Republiki Sloveniji, ki bo doprinesel k pridobivanju ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja mentorstva v kliničnem okolju. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na področju mentorstva študentov zdravstvenih ved.

Spletni informativni dan bo potekal prek aplikacije Zoom, ki deluje na namiznih računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. Priporočamo vam, da jo pred dogodkom namestite (kratka navodila), pridružite pa se nam s klikom na povezavo:

 
 

Več informacij o informativnih dnevih na daljavo je dostopnih na:  http://www.fzab.si/