23/06/2020

Število prijav in omejitve vpisa na dodiplomska študijska programa v študijskem letu 2020/2021 - 1. prijavni rok

Spoštovani!
 
Obveščamo vas o številu prijav na študijska programa Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) v študijskem letu 2020/2021 v 1. prijavnem roku.
 
  Redni  Izredni
Študijski program Razpis Prijava Delež Razpis Prijava Delež
Zdravstvena nega (VS) 70 62 88,6 60 28 46,7
Fizioterapija (VS) 40 29 72,5 40 40 100