08/09/2020

Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku za študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

Obveščamo vas, da v drugem prijavnem roku razpisujemo 15 prostih vpisnih mest za izredni študij.

lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a

Rok za prijavo
Drugi prijavni rok bo potekal od 7. septembra do 11. septembra 2019 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava.

Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

A.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.
B.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana v skladu s prijavnimi roki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja


Dodatne informacije dobite na telefonski številki (0)5 93 39 580 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si                                                                      doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
                                                                                          Dekanja