08/09/2020

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« v študijskem letu 2020/2021

Na podlagi sklepa 3. KO seje Senata v 2019/2020, z dne 17. 3. 2020, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2020/2021 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«. Program je vpisan v Nacionalni register specialnih znanj, ki ga vodi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Specialno znanje s področja mentoriranja je zavedeno pod nazivom »Specialno znanje za mentorje izvajalcev zdravstvene nege v kliničnem okolju«.

 
Število prostih vpisnih mest za drugi prijavni rok v študijskem letu 2020/2021:
30 mest za izredni študij, na lokaciji Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a
  

Drugi prijavni rok bo potekal od 7. september do 11. september 2020.

 

Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesejo osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnejo in podpišejo ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljejo po priporočeni pošti na naslov: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidati pošljejo priporočeno po pošti ali jih osebno dostavijo na FZAB v skladu s prijavnimi roki.
 
 
Pogoji za vpis:
V program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju se bodo lahko vpisali kandidati:
- ki so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu najmanj 180 ECTS in ki imajo
- 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju; glede na naslednje deleže:
- povprečna ocena študija (50 %),
- ocena diplomskega dela (40 %) in
- morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).
 
Trajanje programa / Strokovni naslov:
1 leto (60 ECTS) /
 
Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si
 
 

                                                                           doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
                                                                                               Dekanja