08/09/2020

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2020/2021

Na podlagi sklepa 3. KO seje Senata v 2019/2020, z dne 17. 3. 2020, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2020/2021 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«. 

 
Število prostih vpisnih mest za drugi prijavni rok v študijskem letu 2020/2021:

28 mest za izredni študij, na lokaciji Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a
  

Drugi prijavni rok bo potekal od 7. do 11. septembra 2020.

 
Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesejo osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnejo in podpišejo ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljejo po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.
 
Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.
 
Pogoji za vpis:
 
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.
 
V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
povprečna ocena študija (50 %),
ocena diplomskega dela (40%) in
morebitni dosežki na strokovnem področju (10%).
 
Trajanje programa / Strokovni naslov
1 leto (60 ECTS) /
 
Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si.
 

                                                                       doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
                                                                                        Dekanja