23/09/2020

Zapolnitev prostih mest po drugem prijavnem roku za izredni študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

Zapolnitev mest po drugem roku: od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12:00 ure, prijava v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava.

Vpis sprejetih kandidatov bo od 28. 9. do 29. 9. 2020.

Pogoji za vpis:

A.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.
B.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana v skladu s prijavnimi roki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja


Dodatne informacije dobite na telefonski številki (0)5 93 39 580 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si                                                                      doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
                                                                                          Dekanja