02/10/2020

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 59. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 96. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 1. 10. 2020 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za nadomestnega člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

POMEMBNO OBVESTILO: 
Vezano na epidemiološko situacijo, se bodo volitve za nadomesntega člana Študentskega sveta FZAB dne 29. 10. 2020 izvedle elektronsko. Vsi volilni upravičenci boste na dan 29. 10. 2020 ob 7. 55 prejeli elektronsko povabilo h glasovanju s povezavo na spletno glasovnico. Možnost glasovanja bo od 8.00 do 15.00.

Navodilo o poteku volitev

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja