15/10/2020

Sklep o pričetku kandidacijskega postopka za volitve članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev

Na podlagi 31. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 25. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, št. P3-04/2020, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na predlog dekanje FZAB na 1. seji dne 14. 10. 2020 sprejel Sklep o pričetku kandidacijskega postopka za volitve članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev.

Obrazec: Predlog kandidata za člana Senata FZAB
Navodilo o poteku volitev
 

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja