13/11/2020

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za II. nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 59. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 96. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 12. 11. 2020 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za nadomestnega člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja