18/11/2020

Novosti knjižnice FZAB v letu 2019

Sociologija

 
Zidar, Romana ; Lampe, Jana. Naš skupni dom: povezanost migracij in razvoja v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska karitas, 2019. COBISS.SI-ID - 299842048
 
Ergonomija
 
Balantič, Zvone ; Polajnar, Andrej ; Jevšnik, Simona. Ergonomija v teoriji in praksi: znanstvena monografija. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. COBISS.SI-ID – 284449280
 
Pheasant, Stephen ; Haslegrave, Christine M. Bodyspace: anthropometry, ergonomics, and the design of work. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. COBISS.SI-ID – 27101189
 
Biomechanics in ergonomics / edited by Shrawan Kumar. 2nd ed. Boca Raton (FL); London; New York: CRC, Taylor & Francis, 2007, cop. 2008 COBISS.SI-ID – 3785905
 
Pravo. Pravoznanstvo
 
Steiner, Henry J. ; Alston, Philip ; Goodman, Ryan. International human rights in context : law, politics, morals: text and materials. Oxford : Oxford University Press, 2007. COBISS.SI-ID – 1096168286
 
Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk
 
Zalokar Divjak, Zdenka ; Rojnik, Ivan. Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010. COBISS.SI-ID – 253040640
 
Herman, Lee ; Mandell, Alan. From teaching to mentoring: principle and practice, dialogue and life in adult education. London; New York: RoutledgeFalmer, 2004. COBISS.SI-ID – 1105510
 
Govekar-Okoliš, Monika ; Kranjčec, Renata. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. COBISS.SI-ID – 284397312
 
Gall, Meredith D.; Acheson, Keith A.Clinical supervision and teacher development : preservice and inservice applications. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2011. COBISS.SI-ID – 1024325934
 
Teaching nursing: developing a student-centered learning environment / [edited by] Lynne E. Young, Barbara L. Paterson. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. COBISS.SI-ID – 2528363
 
Jaques, David ; Salmon, Gilly. Learning in groups: a handbook for face-to-face and online environments. 4th ed. reprinted. New York: Routledge, 2008. COBISS.SI-ID - 43789410
 
Motivational interviewing in schools: strategies for engaging parents, teachers, and students / Keith C. Herman ... [et al.]. New York: Springer Publishing Company, cop. 2014. COBISS.SI-ID – 1024326190
 
Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Dodatno izobraževanje
 
Ličen, Nives. Uvod v izobraževanje odraslih: izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2006. COBISS.SI-ID - 226944768
 
Medicinske znanosti
 
Brukner, Peter ; Khan, Karim. Brukner & Khan's clinical sports medicine. Vol. 1, Injuries. Sydney : McGraw-Hill, cop. 2017. COBISS.SI-ID – 5579185
 
Javno zdravstvo
 
Browson, Ross, et al. Evidence-based public health. Oxford: Oxford University Press, cop. 2018. COBISS.SI-ID – 1024314926
 
Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji: ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj / Helena Jeriček Klanšček ... [et al.]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2018. COBISS.SI-ID – 297533440
 
Medkulturna oskrba v zdravstvu: znanstvena monografija, [urednika Bojana Filej, Boris Miha Kaučič]. Celje: Visoka zdravstvena šola, 2019. COBISS.SI-ID – 95314177
 
Javna in strokovna organizacija zdravja
 
Tičar, Zdenka. Zdravstvena zakonodaja: etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo: skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. COBISS.SI-ID – 95752961
 
Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov: zbornik predavanj / 13. šola za klinične mentorje, Jesenice, 17. oktober 2019 ; [urednice Marta Smodiš ... et al.]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. COBISS.SI-ID – 97412609
 
Multidisciplinarnost, kompetence, kultura varnosti: ali je pacient v središču zdravstvene obravnave? / 12. dan Angele Boškin, 11. 4. 2019, Bled ; [urednica Sandra Jerebic]. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2019. COBISS.SI-ID - 299341312
 
Promoting health in children and young people: the role of the nurse / edited by Karen Moyse. Chichester : Wiley-Blackwell, cop. 2009. COBISS.SI-ID - 1024317998
 
Simpozij Skrb za zdravje žensk: zbornik predavanj, Bled, 13. 9. 2019; [uredniki Sedina Kalender Smajlović ... et al.]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. COBISS.SI-ID - 97179393
 
Zbornik predavanj z recenzijo [Elektronski vir] = Proceedings of lectures with peer review / 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, 6. junij 2019, Bled, Slovenija = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, 6th June 2019, Bled, Slovenia ; [editors, urednici Katja Pesjak, Sanela Pivač]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. COBISS.SI-ID – 96721153
 
Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija
 
Bélanger, Alain-Yvan. Therapeutic electrophysical agents: evidence behind practice. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, cop. 2015. COBISS.SI-ID – 1024317230
 
Fizioterapija. Alternativna medicina
 
Kisner, Carolyn ; Colby, Lynn Allen ; Borstad, John. Therapeutic exercise: foundations and techniques. 7th ed. Philadelphia: F. A. Davis Company, cop. 2018. COBISS.SI-ID – 5406571
 
Domenico, Giovanni De. Beard's massage: principles and practice of soft tissue manipulation. 5th ed. St. Louis: Saunders, cop. 2007. COBISS.SI-ID – 1024315182
 
Schiffter, Roland ; Harms, Elke. Connective tissue massage: Bindegewebsmassage according to Dicke. Stuttgart [etc.]: Thieme, 2014. COBISS.SI-ID – 1024316718
 
Behrens, Barbara A. ; Beinert, Holly. Physical agents: Theory and practice. Philadelphia: F. A. Davis Company, cop. 2014. COBISS.SI-ID – 1024316974
 
Netter's sports medicine / editors Christopher C. Madden... [et al.]. 2nd ed. Philadelphia (PA): Elsevier, cop. 2018. COBISS.SI-ID – 3938836
 
Cameron, Michelle H. Physical agents in rehabilitation: an evidence-based approach to practice. St. Louis: Elsevier, cop. 2018. COBISS.SI-ID – 5660523
 
Physical therapies in sport and exercise / edited by Gregory S. Kolt, Lynn Snyder-Mackler, foreword by James R. Andrews. 2nd ed. Edinburgh [etc.]: Elsevier Churchill Livingstone, cop. 2007. COBISS.SI-ID – 1024317742
 
Psihoterapija
 
Praper, Peter. Skupinska psihoterapija: od teorije do znanosti. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. COBISS.SI-ID – 72452865
 
Miller, William R., psiholog ; Rollnick, Stephen. Motivational interviewing: helping people change. 3rd ed. New York; London : The Guilford Press, cop. 2013. COBISS.SI-ID – 3922661
 
Rosengren, David B. Building motivational interviewing skills: a practioner workbook. 2nd ed. New York; London: Guilford Press, cop. 2018. COBISS.SI-ID - 1024326446
 
Nega bolnika
 
Rehabilitacijska zdravstvena nega / [urednici Tatjana Erjavec, Ksenija Karan]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2014. COBISS.SI-ID – 274579712
 
Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege / [urednika Monika Ažman, Jože Prestor ; člani delovne skupine - avtorji dokumenta Jože Prestor ... et al.]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. COBISS.SI-ID – 300315648
 
Kirurška anestezija
 
Al-Shaikh, Baha, Stacey, Simon. Essentials of equipment in anaesthesia, critical care and peri-operative medicine. 5th ed. Edinburg [etc.]: Elsevier, 2019. COBISS.SI-ID – 1024283438
 
Dietetika. Prehrambna načela glede na hranjenje in vrsto hrane
 
Sharon Rady Rolfes, Kathryn Pinna, Ellie Whitney. Understanding Normal and Clinical Nutrition. 10th ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2015.COBISS.SI-ID – 2048671538
 
Patologija dihalnega sistema. Bolezni dihal
 
Egan's fundamentals of respiratory care, [edited by] Robert M. Kacmarek, James K. Stoller, Albert J. Heuer. 11th ed. St. Louis (Mo.): Elsevier, cop. 2017. COBISS.SI-ID – 2048226417
 
Psihiatrija
 
Celostna zdravstvena obravnava starostnika z demenco:  zbornik predavanj / [urednik Aljoša Lapanja]. Ljubljana: Univerzitetna psihiatrična klinika, 2018. COBISS.SI-ID – 297213696
 
Senior, Barbara ; Swailes, Stephen. Organizational change. Harlow [etc.]: Pearson, 2016. COBISS.SI-ID – 1024282926
 
Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji: povzetek publikacije / [uredniki] Saška Roškar ... et al. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. COBISS.SI-ID – 299904000
 
Poškodbe. Rane
 
Trauma / editors Ernest E. Moore, David V. Feliciano, Kenneth L. Mattox. New York [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2017. COBISS.SI-ID – 1024317486
 
Množično komuniciranje. Obveščanje
 
Jernejčič, Andreja. 10 x 10 zapovedi: za uspešen piar in dober javni nastop. Ljubljana: Lin & Nil, 2018. COBISS.SI-ID – 296631808