21/11/2020

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 50. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 78. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020 Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 20. 11. 2020 sprejme Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za predstavnika študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja