05/01/2021

Ponovno glasovanje za nadomestnega člana v Študentski svet fakultete

Na podlagi 59. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20), 96. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, Poročila z zapisnikom o izidu volitev za nadomestnega člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 4. 1. 2021 sprejela DOPOLNILNI SKLEP.

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja