08/01/2021

Dopolnilni sklep za izvolitev predstvnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 50. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 78. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter Poročila z zapisnikom o izidu volitev za nadomestnega člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020 je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 7. 1. 2021 sprejela dopolnilni sklep.

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
Dekanja