18/03/2021

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 15. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/2020) in 8. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 6. redni seji, dne 17. 3. 2021 sprejel Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
 

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja