31/03/2021

doc. dr. Sanela Pivač imenovana za vršilko dolžnosti dekana Fakultete za Zdravstvo Angele Boškin

JESENICE, 1. april 2021 – Zaradi upokojitve doc. dr. Ivice Avberšek Lužnik, ki je kot dekanja vodila Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v času od 1. 6. 2020 do 31. 3. 2021, s 1. 4. 2021 vodenje FZAB prevzema doc. dr. Sanela Pivač, ki je bila imenovana za vršilko dolžnosti s sklepom Senata FZAB, in sicer za čas do imenovanja novega dekana oziroma najdlje za 6 mesecev. Doc. dr. Sanela Pivač je že vodila FZAB kot vršilka dolžnosti dekana v obdobju od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2020, trenutno pa opravlja več nalog, in sicer je prodekanja za izobraževanje, kot visokošolska učiteljica predava pri več predmetih na študijskih programih prve in druge stopnje, je predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve in Komisije za diplomska in podiplomska zaključna dela ter članica Senata FZAB in Upravnega odbora FZAB.

Senat FZAB je 17. 3. 2021 že sprejel Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana FZAB, s katerim se je uradno začel postopek za izvolitev dekana FZAB za mandatno obdobje štirih let. Postopek bo zaključen do konca maja 2021.