01/04/2021

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2020/2021, z dne 17. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2021/2022 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Število vpisnih mest za študijsko leto 2021/2022:

30 mest za izredni študij.

Trajanje programa / Pridobljen strokovni naslov: 2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Lokacija izvedbe: Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a.

Rok za prijavo:

Drugi prijavni rok bo potekal od 6. do 10. septembra 2021 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 6. do 10. septembra 2021. Prvi prijavni rok je namenjen slovenskim državljanom, državljanom članic Evropske unije in tujcem, drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom.

Ker program ni koncesioniran, se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

1.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. To so študijski programi, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.

2.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent mora diferencialne izpite opraviti tekom študija in niso pogoj za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na FZAB, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana v skladu s prijavnimi roki.

Več informacij o študiju in izbirnih predmetih dobite tudi na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/


Dodatne informacije dobite na telefonski številki (0)5 93 39 580 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja