01/04/2021

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2021/2022

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2020/2021, z dne 17. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2021/2022 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za 2021/2022:

•    30 mest za izredni študij

Lokacija izvedbe: Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a ali Spodnji Plavž 3, Jesenice

Rok za prijavo
Drugi prijavni rok bo potekal od 6. do 10. septembra 2021.


Kandidat za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/razpis_vnos_okuzbe.asp#
vnese osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisne in podpiše ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
•    povprečna ocena študija (50 %),
•    ocena diplomskega dela (40%) in
•    morebitni dosežki na strokovnem področju (10%).

Trajanje programa:
1 leto (60 ECTS)

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja