01/04/2021

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2021/2022

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2020/2021, z dne 17. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2021/2022 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za 2021/2022:

•    30 mest za izredni študij

Lokacija izvedbe: Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a ali Spodnji Plavž 3, Jesenice

Informativni dan: www.fzab.si

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2021.
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 6. do 10. septembra 2021.

Kandidat za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/razpis_vnos_okuzbe.asp#
vnese osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisne in podpiše ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
•    povprečna ocena študija (50 %),
•    ocena diplomskega dela (40%) in
•    morebitni dosežki na strokovnem področju (10%).

Trajanje programa:
1 leto (60 ECTS)

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si


doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja