01/04/2021

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« v študijskem letu 2021/2022

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v 2020/2021, z dne 17. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2021/2022 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«.

Število vpisnih mest za 2021/2022:

•    30 mest za izredni študij

Lokacija izvedbe: Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a ali Spodnji Plavž 3, Jesenice

Spletni informativni dan (Zoom): 2. september 2021

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2021
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 6. do 10. septembra 2021.

Kandidat za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/razpis_vnos_mentorstvo.asp#
vnese osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisne in podpiše ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Pogoji za vpis:
V program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju se bodo lahko vpisali kandidati:
-    ki so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu najmanj 180 ECTS in imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju; v naslednjem razmerju:
-    povprečna ocena študija (50 %),
-    ocena diplomskega dela (40 %) in
-    morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).


Trajanje programa:
1 leto (60 ECTS)

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja