01/04/2021

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« v študijskem letu 2021/2022

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v 2020/2021, z dne 17. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2021/2022 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«.

Število vpisnih mest za 2021/2022:

•    30 mest za izredni študij

Lokacija izvedbe: Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a ali Spodnji Plavž 3, Jesenice

Rok za prijavo
Drugi prijavni rok bo potekal od 6. do 10. septembra 2021.

Kandidat za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/razpis_vnos_mentorstvo.asp#
vnese osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisne in podpiše ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Pogoji za vpis:
V program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju se bodo lahko vpisali kandidati:
-    ki so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu najmanj 180 ECTS in imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju; v naslednjem razmerju:
-    povprečna ocena študija (50 %),
-    ocena diplomskega dela (40 %) in
-    morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).


Trajanje programa:
1 leto (60 ECTS)

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja