08/08/2011

Projekt 4. šola mentorstva uspešen na razpisu MVZT Implementacija bolonjskega procesa

 


Obveščamo vas, da je VŠZNJ bila uspešna s prijavo projekta »4. šola za klinične mentorje: Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj« na javnem razpisu MVZT Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Projekt je sestavljen iz naslednjih aktivnosti:

- izvedba raziskave s ciljem ugotavljanje usposobljenosti kliničnih mentorjev za razvoj sposobnosti pri študentih na področju etike in profesionalnega razvoja ter izvedba raziskave med študenti VŠZNJ z vidika njihove ocene lastnega razvoja na področju etike in poklicne identitete v času študija;

- izvedba 4. šole mentorstva, ki ima dva dogodka in bo organizirana za klinične mentorje v učnih bazah gorenjske in ljubljanske regije ter študente zdravstvene nege na prvi in drugi stopnji;

- predstavitev rezultatov projekta in izvedene raziskave na mednarodni delavnici FINE (European Federation of Nurse Educators) »Nursing Education - Advancing the Art and Facing the Challenges«, ki bo v organizaciji VŠZNJ od 29. 9. 2011 do 30. 9. 2011 v Ljubljani.


Program dogodkov... 

Veselimo se srečanja z Vami.


 

Naziv operacije: 4. šola za klinične mentorje: »Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj«
Naziv upravičenca: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Višina skupnih stroškov operacije: 39.419,98 EUR
Višina javnih virov financiranja: 39.900,90 EUR
Datum začetka in konca operacije: 1. 6. 2011 do 5. 10. 2011
Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: doc. dr. Brigita Skela Savič


 
doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A