07/05/2021

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin objavlja prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V REFERATU ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA IN NAZIV PO ZSPJS: J017100 - M/Ž.

Rok za prijavo prične teči z dnem objave oglasa in traja do 15. 5. 2021. Kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o doseženi izobrazbi pošljejo po pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »Za razpis«, ali po e-pošti na naslov dekanat@fzab.si.

 
doc. dr. Sanela Pivač
Vršilka dolžnosti dekanje