28/07/2021

Prva študentka uspešno zaključila študijski program prve stopnje Fizioterapija

Ana Filej je v ponedeljek, 26. julija, uspešno zagovarjala diplomsko delo z naslovom Vloga kardiorespiratornega fizioterapevta v rehabilitaciji pacientov s COVID-19 in tako kot prva študentka uspešno zaključila študij na našem študijskem programu prve stopnje Fizioterapija. 

»Že od nekdaj me je zanimalo delo fizioterapevta, še posebno v povezavi z otroki, zato sem se po končani srednji šoli vpisala na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Fakulteta se mi je zaradi sodobnega programa, sodobnih aparatur, profesorjev, ki so strokovnjaki iz prakse, ter njene domačnosti zdela prava izbira,« je povedala Ana Filej. »Med študijem sem ugotovila, da je oseben pristop pomembna vrednota fakultete in nisi le številka, ki polni predavalnice. Velik poudarek je na lastnem, kritičnem mišljenju ter povezovanju teorije s prakso. Pomembno je tudi mnenje študentov, zato smo lahko brez problema podali svoje mnenje in predloge za izboljšave.«
 
»Pri praktičnih predmetih smo imeli najprej predavanja, nato kabinetne vaje in na koncu še praktično, klinično usposabljanje. Seznanili smo se s kar nekaj različnimi zdravstvenimi ustanovami ter spoznali delo fizioterapevta in kaj vse fizioterapija je. Čeprav smo bili na praktičnem usposabljanju za posamezen predmet le par dni, smo dobili širok vpogled v delo fizioterapevta, ki se od ustanove do ustanove precej razlikuje. To mi je omogočilo, da sem se lažje odločila, kam se bom usmerila po končanem študiju.
 
Sedaj, ko se bliža konec študija, iščem pripravništvo in upam, da ga dobim čim prej v izbrani ustanovi. Imam izredno veliko željo delati z nevrološkimi pacienti, še posebej z otroki s posebnimi potrebami. V tem vidim čar fizioterapije. Da vidiš male velike korake, ki človeku in svojcem pomagajo do boljšega in lažjega življenja.
Mislim, da sem se več kot prav odločila za ta poklic, ki ga opravljam z največjim veseljem. Hvala Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin za vse znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila med študijem. Če bi se za študij odločala še enkrat, bi se odločila za fizioterapijo na FZAB.«
 
Iskrene čestitke!