23/08/2021

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 44. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač sprejela naslednji Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost).
 

Predlog kandidata za nadomestnega člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

doc. dr. Sanela Pivač,
Dekanja

 

LISTA KANDIDATOV