08/10/2021

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 59. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 96. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač dne 7. 10. 2021 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.